Международна изложба ФУДТЕХ от 21 до 25 февруари 2018
ФУДТЕХ е най-представителният български изложбен форум на хранителната индустрия. Caffe L’Antico Bulgaria се представи в категорията FOODTECH Coffee.