Международна изложба ФУДТЕХ от 20 до 24 февруари 2019
ФУДТЕХ е най-представителният български изложбен форум на хранителната индустрия. Caffe L’Antico Bulgaria се представи новата серия кафе които са от 100% Арабика.